29:20 Yeryüzünü dolaşın da
yaratılışın nasıl başladığını görün.

ManifestoMANİFESTO


Bu web sitesi, hiçbir kuruluşa veya tarikata bağlı değildir. İndirilen dinde değil, uydurulan dinde bulunan; hadis, sünnet, mezhep, gelenek gibi öğretiler GERÇEK için kaynak yapılmamıştır.

7:3 Efendinizden size indirileni izleyin, O'ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!
18:54 Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Bu web sitesinin amacı; evrenin içinde yaşayan canlılardan sadece biri olan insanın, evrim sistemiyle oluştuğunu ortaya koymak
ve bunu inkâr eden "müslüman"ların inandıkları kitabı okursalar, gerçeği göreceklerini göstermektir.

EVRİMVAR.COM GELİR ELDE ETMEK AMAÇLI DEĞİLDİR

Bu site, hiçbir şey satmayacak veya pazarlamayacaktır. Herhangi bir reklam alanı da bulunmamaktadır.
Çünkü Tanrı’nın yasasına uyan/uymaya çabalayan kişi; Tanrı’nın mesajını iletmeye karşılık hiçbir şey istemez.

36:21 Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır.
25:57 De ki: “Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Efendisine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum.”

Kuran dışı hüküm verenlerden, yüceltilmek ve ücret isteyenlerden yüz çevirin!

9:34 Ey gerçeği onaylayanlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Tanrı'nın yolundan saptırırlar.
5:44 Halkı yüceltmeyin, beni yüceltin ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Tanrı'nın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkârcıdır.


İLETİŞİM